Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Yara

Toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Yara ("oznámení o ochraně osobních údajů") se vztahuje na osobní údaje, které shromažďuje a používá YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 ("my"), když používáte tyto webové stránky ("stránky") nebo s námi jinak komunikujete, jak je popsáno níže.

Společnost YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 provozuje tyto stránky a je správcem pro zpracování vašich osobních údajů při používání těchto stránek.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Yara shromažďuje, používá a zveřejňuje osobní údaje, když používáte stránky a jinak s námi komunikujete, jak je popsáno níže. V případě, že s vámi komunikujeme způsoby, které nejsou popsány níže, poskytneme vám informace o používání vašich osobních údajů v souvislosti s touto konkrétní interakcí. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na adrese hnojiva@yara.com.

Další informace o tom, jak společnost Yara zpracovává osobní údaje, naleznete ve veřejné verzi Zásad ochrany osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů společnosti Yara, které jsou součástí závazných podnikových pravidel společnosti Yara.

1. Jak a kdy shromažďujeme osobní údaje

Údaje o vás shromažďujeme, když používáte tyto stránky a když s námi jinak komunikujete, například pokud jste zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Yara. Vaše údaje získáváme z následujících zdrojů v závislosti na tom, jak s námi komunikujete:

1.            Z našich webových stránek nebo mobilních aplikací:

- Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek nebo mobilních aplikací, například když se přihlásíte k odběru některé z našich mobilních aplikací, nastavíte si uživatelský profil nebo komunikujete s našimi připojenými zařízeními.

- Výchozím bodem je, že stránky můžete používat, aniž byste museli odhalit svou totožnost. Když navštívíte stránky nebo s námi jinak online komunikujete, shromažďujeme informace o vašem počítači a o tom, jak používáte naše webové stránky a aplikace, pomocí souborů cookies. Tyto informace používáme k měření, na agregované úrovni, používání Stránek, abychom mohli zlepšovat jejich obsah.

- Osobní údaje shromažďujeme také tehdy, když používáte naše mobilní aplikace nebo nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo aplikace, například pro účely zákaznického servisu. Viz níže uvedený oddíl o souborech cookies a podobných technologiích.

2.            Přímo od vás:

- Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když s námi komunikujete a rozhodnete se nám poskytnout určité informace, například když se přihlásíte k odběru newsletteru, přihlásíte se na některou z našich webových stránek nebo do některé z našich aplikací, vyplníte některý z našich digitálních nebo fyzických formulářů, zaregistrujete se k účasti na webinářích nebo konferencích, provedete nákup, zadáte objednávku nebo nahrajete informace na některý z našich portálů.

- Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat, když od vás obdržíme dotaz (například v souvislosti se zákaznickým servisem), při vyřizování vašich objednávek a při vaší účasti na našich veletrzích nebo akcích. Upozorňujeme, že některé údaje musíme zpracovávat ze zákona (například v souvislosti s určitými nákupy) a někdy vás musíme požádat o poskytnutí určitých údajů, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit smlouvu. 

- Osobní údaje shromažďujeme také přímo od vás, když vystupujete jako dodavatel, abychom mohli plnit smlouvu s dodavatelem a pro řízení vztahů s dodavateli.

- Při některých příležitostech provádíme online průzkumy, abychom lépe porozuměli potřebám a preferencím našich uživatelů, návštěvníků, kontaktů, potenciálních zákazníků a zákazníků, například měřením spokojenosti zákazníků a obohacováním údajů prostřednictvím skóre čistých zákazníků. Před provedením průzkumu vás budeme informovat o tom, jak vaše osobní údaje použijeme. Účast v průzkumu je dobrovolná a v případech, kdy to vyžadují platné právní předpisy, získáme váš souhlas se zpracováním. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat.

3.            Od naší skupiny společností, prodejců, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších třetích stran:

- Při nákupu nebo prodeji produktu či služby můžeme shromažďovat osobní údaje související s transakcí za účelem jejího vyřízení a správy obchodního vztahu. Na vaši žádost nebo za účelem realizace našich oprávněných zájmů při provádění segmentace nebo řízení vztahů s dodavateli můžeme také importovat informace od našich prodejců, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších třetích stran.

4.            Z vašeho zařízení:

- Pokud jste se přihlásili k využívání služeb, které vám umožňují odesílat informace z vašeho zařízení do některého z našich portálů nebo aplikací, shromažďujeme údaje o zařízení z vašeho zařízení nebo zařízení.   V některých případech se mohou uplatnit zásady ochrany osobních údajů společnosti Yara Digital Farming. Můžeme také získávat údaje o poloze z vašeho chytrého telefonu nebo jiného zařízení s rozpoznáním zeměpisné polohy, pokud je toto zařízení propojeno s mobilní aplikací, kterou jste si stáhli, nebo s uživatelským profilem, který jste si u nás zaregistrovali.

5.            Z jiných zdrojů:

- Například prostřednictvím obchodních partnerů a distributorů, kteří prodávají produkty Yara nebo používají aplikace Yara, jako je žádost o cenovou nabídku nebo věrnostní program, pokud s námi sdílejí osobní údaje, abychom mohli splnit vaši žádost nebo splnit smlouvu uzavřenou s vámi nebo mezi námi a těmito partnery, například za účelem dodání produktů prodávaných prostřednictvím našich distributorů.

2. Typy informací a údajů, které shromažďujeme

Při používání webových stránek shromažďujeme osobní údaje a informace o zařízení v rozsahu povoleném zákonem. Osobní údaje jsou informace nebo kombinace informací, které lze použít k vaší individuální identifikaci. V závislosti na službách, které využíváte, a na způsobu, jakým stránky používáte, můžeme shromažďovat následující kategorie údajů:

- Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa, které poskytnete při vytváření uživatelského účtu nebo při vyplňování některého z našich digitálních nebo fyzických formulářů. Tyto informace nám umožňují vás identifikovat a komunikovat s vámi;

- Obchodní údaje, které nám umožňují pomáhat vám optimalizovat provoz vašich podniků, pokud máte registrovaný uživatelský účet. Patří sem mimo jiné údaje týkající se názvu, umístění, velikosti vašeho podniku a další informace související s podnikáním, které budou přímo spojeny s vámi pouze v případě, že máte registrovaný uživatelský účet;

- Informace o vztazích, které nám pomáhají pochopit, kdo jste a co chcete, abychom vám mohli nabídnout produkty, technologie a služby, které by vás mohly zajímat, například informace o majetku, podnikání, vaší obecné poloze a další demografické údaje v souladu s právním řádem. Tyto informace shromažďujeme, když s námi komunikujete nebo máte registrovaný uživatelský účet;

- Náborové informace, které nám pomáhají určit vaši způsobilost pro pracovní místo, o které se ucházíte, pokud se u nás ucházíte o práci, jako jsou obecné kontaktní údaje, životopis, informace o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech, kariéře a pracovních zkušenostech a další informace, jako je fotografie, číslo sociálního pojištění, potvrzení o zaměstnání, pracovní historie, reference a další relevantní informace.

- Informace o transakcích a produktech o tom, jak s námi, našimi prodejci a obchodními partnery komunikujete, včetně nákupů, dotazů a zákaznických účtů, historie nákupů, produktů a množství, plodin a preferencí;

- Identifikační údaje o vaší totožnosti, jako je datum narození a doklad totožnosti, pouze pokud je to nutné k vaší identifikaci;

- informace o finančním účtu pouze v případě, že je to nutné k dokončení vašeho nákupu;

- Informace o zařízeních a jejich analýza, například informace o počítačích, telefonech nebo jiných zařízeních, které používáte k návštěvě stránek, v závislosti na udělených oprávněních. Informace shromážděné z různých vašich zařízení můžeme spojovat, což nám pomáhá poskytovat konzistentní služby na všech vašich zařízeních. Může jít například o atributy, jako je vaše IP adresa, operační systém, verze hardwaru, nastavení zařízení a typy a identifikátory zařízení. Můžeme také shromažďovat informace o připojení, jako je název vašeho mobilního operátora nebo poskytovatele internetového připojení, ID mobilní reklamy a ID mobilní aplikace, typ prohlížeče, jazyk, zeměpisná poloha, časové pásmo připojení a datum a čas návštěvy stránek spolu s trendy používání. Můžeme také shromažďovat informace o vašem chování na stránkách, například o tom, jak dlouho se na nich zdržíte, a informace o vašem chování při procházení a sdílení.

- Údaje o zařízení, které jsou generovány, shromažďovány nebo ukládány ve vašem zařízení (softwaru nebo hardwaru) nebo v zařízení, které je s vaším zařízením propojeno, mimo jiné včetně polohy vašeho zařízení.

3. Jak Yara používá osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

1.            Poskytování funkčnosti požadovaných produktů a služeb a zákaznického servisu:

- Poskytování funkcí, produktů, technologií a služeb, které požadujete, a poskytování dalších služeb souvisejících s vaší objednávkou, jako je doručování produktů, doporučení a údržba.

- Vytvoření, správa a umožnění přístupu k vašemu účtu, a to u služeb/produktů, kde si účet zaregistrujete.

- Dokončení a zaznamenání vašich transakcí.

- Zasílání a položek a hardwaru, které si objednáte (včetně položek a hardwaru, které si objednáte prostřednictvím našich distributorů).

- Aktivní poskytování na míru šitých zpráv a/nebo doporučení/agronomických tipů odvozených z údajů, které jste poskytli společnosti Yara a které jsou pro vás konkrétně relevantní s ohledem na vaše obchodní aktivity s cílem zlepšit vaši produktivitu, kvalitu a ziskovost.

- Poskytnout vám nabídku po obdržení žádosti o cenovou nabídku prostřednictvím distributora v případech Žádostí o cenovou nabídku.

- Poskytnout vám body na základě historie vašich nákupů, které můžete vyměnit za dárky nebo slevy na jiné výrobky nebo služby společnosti Yara, pokud jste členem věrnostního programu.

- Zasílat vám administrativní informace, například o změnách našich podmínek a zásad. Reagovat na vaše dotazy a žádosti, například když nám zašlete dotazy nebo návrhy.

2.            Produktová a zákaznická podpora:

- poskytovat vám podporu, včetně poskytování aktualizací a sdělení o programech zlepšování produktů, diagnostiky a oprav, bezpečnosti produktů a jejich stahování z trhu.

- k poskytování další technické pomoci, jako je instalace, údržba a pomoc při poruchách.

3.            Řízení vztahů s dodavateli

- Správa smluv, například správa všech interakcí a transakcí s třetími stranami, které nám dodávají zboží a/nebo služby, s cílem maximalizovat hodnotu těchto interakcí a transakcí.

- Řízení výkonnosti, jako je nastavení hodnocení výkonnosti.

- Řízení rizik, například strategie reakce na narušení dodavatelského řetězce.

- Správa dat, například ověřování požadavků dodavatelů, a

- Budování lepších vztahů a lepší komunikace s dodavateli a externími organizacemi s cílem zajistit hladký a nákladově efektivnější chod podniku.

4.            Marketing a komunikace a nabídka služeb na míru:

- Poskytovat vám komunikaci, informace a přímý marketing produktů, technologií a služeb společnosti Yara, včetně vytvoření profilu, který používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené marketingové nabídky, personalizované nabídky, bulletiny, informace o produktech, firemní časopisy, katalogy, oznámení nebo pozvánky na akce atd., o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

- Poskytovat vám na míru šité rady a agronomické tipy.

- V závislosti na vaší volbě zasíláme takový marketing prostřednictvím kanálů sociálních médií, e-mailu a/nebo SMS. Takový marketing může spočívat například v agronomickém a obchodním poradenství, bulletinech, průzkumech, kampaních, pozvánkách a informacích o rozmanitých opatřeních, akcích na veletrzích, setkáních, školeních nebo webinářích.

- Vaše osobní údaje také někdy používáme ke správě a řízení průzkumů, anket, věrnostních programů a dalších propagačních akcí a k tomu, abychom našim zákazníkům umožnili účastnit se anket a průzkumů a mohli tak zlepšovat nabídku našich služeb.

- Osobní údaje zpracováváme také za účelem realizace našeho oprávněného zájmu poskytovat našim zákazníkům marketing na míru pomocí informací o souvisejících s historií nákupů, preferencemi, chováním a dalšími souvisejícími informacemi, abychom lépe porozuměli jejich problémům a potřebám.

- Dále provádíme segmentaci a používáme osobní údaje k analýze, abychom mohli zlepšovat a nabízet relevantní produkty, komunikaci a služby a zvyšovat naše agronomické znalosti. Segmentaci a profilování používáme také ke zjištění, zda mají potenciální zákazníci zájem o konkrétní produkty nebo komunikaci od nás.

- Sdílení informací s dalšími obchodníky, pokud chcete, aby vám zasílali marketingové informace, v závislosti na vaší volbě.

- Umožnit zveřejňování vašich komentářů a svědectví na našich webových stránkách, sociálních sítích a mobilních aplikacích.

- Pokud to vyžadují platné právní předpisy rozhodného práva, získáváme váš souhlas s takovým marketingem a s marketingovými průzkumy. Kdykoli si můžete vyhradit účast na marketingu prostřednictvím elektronické komunikace, a to tak, že se budete řídit pokyny v těchto zprávách nebo nás kontaktujete na adrese hnojiva@yara.com.

5.            Poskytnutí propagačních příležitostí a usnadnění sdílení na sociálních sítích.

- Umožnit vám účast v propagačních akcích, odměnách a věrnostních programech.

- Usnadnit funkci sdílení na sociálních sítích, pokud se tak rozhodnete. Na takové propagační akce nebo sdílení na sociálních sítích se mohou vztahovat další pravidla. Nezapomeňte si tato pravidla přečíst.

6.            Nábor:

- pro nábor nových zaměstnanců společnosti Yara, pokud jste podali žádost o zaměstnání prostřednictvím našeho portálu pro podávání žádostí o zaměstnání dostupného na stránkách yara.com nebo jste u nás podali žádost o zaměstnání jiným způsobem.

- Informace, které jste uvedli v žádosti o zaměstnání, používáme k určení vaší způsobilosti pro pracovní místo, o které se ucházíte, a to tak, že posoudíme, zda jste ideálním kandidátem na danou pozici.

7.            Řídit naše každodenní obchodní potřeby a provádět obchodní výkaznictví:

- Analyzovat, jak naši zákazníci využívají naše produkty a služby, a připravovat souhrnné zprávy o trendech.

- Správa našich webových stránek a služeb, správa smluv, analytika a prevence podvodů.

- Obchodní zpravodajství, například sestavování obecných přehledů o trhu.

- Zlepšování produktů, za účelem vývoje nových produktů nebo vylepšování našich stávajících produktů.

- Řízení a audit, například prováděním interních auditů, analýzou činnosti, kontrolami a podáváním zpráv (například postupy pro oznamování nekalých praktik).

- Obchodní transakce, včetně reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné dispozice. Například v případě fúze s jinou společností nebo akvizice jinou společností můžeme být povinni poskytnout osobní údaje této společnosti.

- Ochrana majetku společnosti Yara, například ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nebo za účelem správy přístupových práv a zabezpečení (prevence podvodů, kybernetických útoků a krádeží identity).

- Splnění zákonných povinností, například musíme uchovávat faktury pro účely účetnictví nebo sdělovat některé údaje, abychom vyhověli žádostem orgánů veřejné moci.

4. Na jakém právním základě společnost Yara zpracovává vaše údaje

1.            Smlouva

- V případech, kdy s vámi uzavíráme smlouvu týkající se prodeje, nákupu nebo dodání výrobků či služeb, je naším právním základem pro zpracování to, že je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

- Tento právní základ se vztahuje na veškeré zpracování, které je nezbytné pro správu a plnění takové smlouvy, a na jakékoli zpracování nezbytné pro uzavření takové smlouvy. Může se jednat například o zákaznický servis (například v podobě věrnostního programu), správu vztahů se zákazníky a fakturační účely a další zpracování nezbytná pro poskytování požadovaných funkcí, produktů a služeb.

- Pokud osobní údaje potřebujeme ke splnění zákonných nebo smluvních povinností, je jejich poskytnutí povinné: pokud takové údaje nebudou poskytnuty, nebudeme moci řídit náš smluvní vztah nebo plnit povinnosti, které jsou na nás kladeny. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů dobrovolné.

2.            Právní povinnost

- V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, protože nám to ukládá zákon (například pro splnění povinností v oblasti účetnictví a vedení účetnictví).

3.            Oprávněné zájmy

- Vaše údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to v našem oprávněném zájmu a pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu údajů. Takovými zájmy jsou obvykle zlepšování našich produktů, technologií a služeb s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a přizpůsobit naše služby vašim konkrétním preferencím a potřebám.

- Vaše údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů při zpracování vaší žádosti, když vyplníte některý z našich digitálních nebo fyzických formulářů, a pro umožnění našim zákazníkům splnit příslušné právní povinnosti. Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro realizaci našeho oprávněného zájmu na plnění smlouvy s našimi distributory dodáním produktů a služeb požadovaných zákazníkem. 

- Někdy (například když provádíme profilování) je naším právním základem pro zpracování osobních údajů to, že je zpracování nezbytné pro účely související s naším oprávněným zájmem na marketingu a vytváření profilu našich zákazníků pro přizpůsobení našich nabídek a služeb jejich potřebám, pokud nad tímto zájmem nepřevažují práva zákazníka, která vyžadují ochranu osobních údajů.

- Pokud máme se zákazníky již navázaný vztah, zasíláme jim někdy digitální marketingové informace o produktech a/nebo službách, které odpovídají těm, na nichž je založen stávající vztah se zákazníky, a opíráme se přitom o náš oprávněný zájem. Předtím vám poskytneme možnost takový digitální marketing odmítnout.

- V případě segmentace a analýzy se jako na právní základ spoléháme na náš oprávněný zájem zlepšovat naše produkty a služby a nabízet relevantní produkty, komunikaci a služby našim zákazníkům/potenciálním zákazníkům a zvyšovat naše agronomické znalosti.

- Pokud získáváme osobní údaje od našich obchodních partnerů nebo distributorů, například prostřednictvím Žádosti o cenovou nabídku nebo Věrnostního programu, je naším právním základem pro zpracování těchto údajů skutečnost, že je zpracování nezbytné pro realizaci našeho oprávněného zájmu na splnění vaší žádosti nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo mezi námi a těmito partnery.

- Na oprávněné zájmy jako na právní základ se spoléháme také při dosahování některých našich obchodních účelů, jako jsou obchodní informace, zlepšování produktů, řízení a audity, obchodní transakce a ochrana majetku společnosti Yara.

- Upozorňujeme, že máte právo vznést námitku proti zpracování, které se opírá o oprávněné zájmy jako právní základ, a také proti zpracování, jehož účelem je přímý marketing, jak je dále vysvětleno v části 8 níže.

4.            Souhlas

- V některých případech zpracováváme vaše údaje s vaším souhlasem (například když si přejete dostávat od nás informační bulletiny nebo jiné marketingové materiály). V takových případech můžete svůj souhlas kdykoli odvolat podle pokynů k odhlášení uvedených v marketingové zprávě, kterou obdržíte.

- Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před odvoláním.

5. Proč společnost Yara zveřejňuje osobní údaje

Vaše osobní údaje neprodáváme marketingovým společnostem mimo společnost Yara. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze následujícím způsobem:

1.            Společnosti skupiny Yara International ASA, a to pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

- Optimalizace našich sdílených procesů. V rámci skupiny společností je někdy nutné efektivně využívat a využívat zdroje. V této souvislosti se v rámci naší skupiny vzájemně podporujeme při optimalizaci našich sdílených procesů.

- Naše iniciativy napříč skupinou, jako je výzkum a vývoj, správa systémů, statistiky, analýzy, marketing a vyhledávání nových perspektivních zákazníků a další účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

- Může se jednat například o sdílení v případě, že je to nezbytné pro splnění vašeho požadavku, pro posouzení vaší žádosti o zaměstnání pro účely náboru nebo pro uzavření pracovní smlouvy s vámi nebo za jiných okolností, kdy je sdílení nezbytné pro splnění vašeho dotazu nebo pro analýzu a výzkum v rozsahu, v jakém je takové zveřejnění nezbytné pro dosažení našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich produktů, technologií a služeb.

2.            Poskytovatelé služeb pro usnadnění služeb, které nám poskytují

- Pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v příslušné smlouvě o zpracování údajů.

- Tyto služby zahrnují například hostování dat, zpracování plateb, doručování zásilek, doručování e-mailů, distribuci, zákaznickou podporu a technickou pomoc, webovou analytiku, monitorování výkonu IT, řízení vztahů se zákazníky, vyhodnocování, provozování optimalizace uživatelského prostředí nebo našich růstových kampaní, průzkumů a anket, dodržování právních předpisů, jakož i zabezpečení našich obchodních operací, například identifikaci a řešení poruch.

3.            Veřejné orgány nebo vlády, pokud je zveřejnění vhodné

- K řešení sporu s třetí stranou.

- Pokud reagujeme na vymahatelné požadavky a příkazy orgánů činných v trestním řízení nebo vládních orgánů.

- Pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo soudní proces.

- K poskytnutí informací, které považujeme za důležité.

4.            Partneři a obchodní vztahy, abychom s nimi mohli realizovat naše obchody.

- V souvislosti s iniciativami spolupráce a smlouvami uzavřenými s těmito stranami, například v rámci procesu prodeje a distribuce.

- V souvislosti s prodejem nebo obchodní transakcí s potenciálními kupujícími nebo prodávajícími. Máme oprávněný zájem na zveřejnění nebo předání našich osobních údajů třetí straně v případě obchodní transakce.

- Abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení, pokud si přejete, aby vám zasílali marketing v souladu s vaší volbou.

5.            Třetí strany, s nimiž sdílíte osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo mobilních aplikací.

- Některé z našich webových stránek nebo mobilních aplikací vám umožňují udělit přístup k vašim osobním údajům nebo je sdílet s jinými osobami nebo organizacemi v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo mobilními aplikacemi, například s poradci, kteří vám pomáhají při rozhodování, s konzultanty, distributory, výrobci strojů a sociálními médii.

- Pokud propojíte mobilní aplikaci se svým účtem na sociální síti nebo sdílíte obsah z některé z našich webových stránek na svém účtu na sociální síti, sdílíte informace se svými přáteli spojenými s vaším účtem na sociální síti, s ostatními uživateli a s poskytovatelem účtu na sociální síti. Tímto nás opravňujete k usnadnění tohoto sdílení informací a berete na vědomí, že použití sdílených informací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele sociálních médií.

Vaše osobní údaje sdílíme také za účelem dodržování platných zákonů a předpisů, prosazování našich práv (a práv našich zástupců a skupiny), smluvních podmínek, ochrany soukromí, bezpečnosti a majetku.

6. Soubory cookies a podobné technologie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Soubor cookies je malý textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek ukládá do vašeho počítače. Soubory cookies nám pomáhají identifikovat váš počítač, abychom mohli přizpůsobit vaše uživatelské prostředí.

Pomáhají nám také sledovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a umožňují nám navrhovat použitelnější stránky a užitečnější obsah.

Používáme soubory cookies první strany, soubory cookies třetích stran a požadavky třetích stran. Soubory cookies první strany jsou námi nastavené soubory cookies, které mohou být čteny pouze našimi stránkami. Ve výchozím nastavení jsou cookies první strany povoleny v každém webovém prohlížeči. Pokud zakážete soubory cookies první strany, webová stránka nemůže sledovat vaši aktivitu při přecházení ze stránky na stránku. Používáme tyto typy souborů cookies první strany: relace, pouze http, zabezpečené a trvalé.

Soubory cookies třetích stran nastavují třetí strany, především reklamní sítě. Tyto soubory cookies se během návštěvy na jiných stránkách znovu načítají, pokud s těmito společnostmi také obchodují. Například můžeme používat soubory cookies pro reklamní funkce od společnosti Facebook.

Požadavky třetích stran jsou zadávány uživatelem externí službě. Přestože tyto požadavky nenastavují žádné soubory cookies, mohou přenášet informace třetím stranám. Například Google Analytics - běžný nástroj pro analýzu webových stránek - který funguje prostřednictvím požadavků třetích stran.

Své preference souborů cookies můžete spravovat v nastavení volbou na banneru se soubory cookies nebo poté na ikoně souborů cookies na webových stránkách nebo provedením změn ve svém webovém prohlížeči. Upozorňujeme, že zablokování souborů cookies může zabránit správnému fungování našich webových stránek.

Upozorňujeme, že pro věrnostní program platí samostatné zásady používání souborů cookies, viz zde.

Soubory cookies na našich webových stránkách jsou uvedeny zde a prostřednictvím ikony souborů cookies na našich webových stránkách.

7. Vaše volby

Dáváme vám na výběr, jak s vámi budeme komunikovat.

- E-mailová komunikace: Můžete přestat dostávat propagační e-mailovou komunikaci od společnosti Yara podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto zprávách.

- Vezměte prosím na vědomí, že vaší žádosti o ukončení zasílání propagačních elektronických sdělení od společnosti Yara vyhovíme. Můžeme vám však nadále zasílat sdělení týkající se služeb, jako jsou e-maily potvrzující nákupy prostřednictvím našich webových stránek. A informace můžeme uchovávat za účelem vedení záznamů, například abychom zajistili splnění požadavků spotřebitelů a zasílání konkrétních typů zpráv.

- Upozorňujeme, že způsob, jakým vaše mobilní zařízení může sdílet informace o poloze se společností Yara, a také to, jak váš mobilní prohlížeč zachází se soubory cookies a souvisejícími technologiemi, můžete spravovat úpravou nastavení ochrany soukromí a zabezpečení svého mobilního zařízení. Informace o tom, jak upravit nastavení, naleznete v pokynech poskytovatele mobilních služeb nebo výrobce vašeho zařízení.

8. Vaše práva

V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy můžete mít právo požadovat:

(a) právo na přístup

- Získat od nás potvrzení o tom, zda o vás máme či nemáme osobní údaje, přístup k těmto údajům a další informace týkající se těchto údajů.

- Získat kopii vašich osobních údajů.

(b) Právo na opravu

- Na úpravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

(c) Právo na výmaz

- Vymazání osobních údajů za určitých podmínek, například pokud jste s jejich použitím souhlasili a od té doby jste svůj souhlas odvolali, nebo pokud jsou používány nezákonně.

(d) Právo na omezení

- Omezení používání osobních údajů za určitých okolností.

(e) Právo na přenositelnost

- Obdržení osobních údajů, které jste poskytli společnosti Yara, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

- Předání těchto osobních údajů nebo jejich předání, je-li to technicky proveditelné, jiné společnosti odpovědné za jejich použití za určitých okolností.

(f) Právo vznést námitku nebo se odhlásit

- Vznést námitku proti používání vašich osobních údajů za určitých okolností, včetně případů přímého marketingu a případů, kdy jsou vaše osobní údaje používány na základě oprávněného zájmu společnosti Yara.

- Máte také právo odhlásit se z jakéhokoli přímého marketingu a můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "odhlásit se" ve zprávách, které dostáváte.

(g) Právo na odvolání souhlasu

- Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je použití vašich osobních údajů založeno na souhlasu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu se používání vašich údajů před odvoláním nestane nezákonným.

Pokud chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být omezena v souladu s platnými právními předpisy.

Můžete také podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo v případě, že dojde k údajnému porušení platného zákona o ochraně osobních údajů. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise. Příslušným dozorovým úřadem pro YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 9. Jak uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo přípustné s ohledem na účel (účely), pro který byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy. Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří:

(a) Doba, po kterou s vámi máme trvalý vztah a poskytujeme vám požadované produkty/služby (například po dobu, po kterou u nás máte účet nebo nadále používáte služby/mobilní aplikace), nebo abychom vám umožnili provádět vaše činnosti a splnit vaše požadavky na uchovávání údajů. Například jako pravidlo týkající se osobních údajů zákazníků se snažíme přehodnotit potřebu uchovávat vaše údaje několik let poté, co přestanete být registrovaným zákazníkem (například abychom mohli odpovídat na stížnosti nebo dotazy, které se mohou ještě objevit). Existují však i další faktory, které mohou tuto dobu ovlivnit, jak je uvedeno níže.

(b) Zda existuje zákonná povinnost, které podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je budeme moci vymazat).

(c) Zda je uchovávání vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů).

10. Bezpečnost informací

Společnost Yara se stará o vaše soukromí a zavazuje se k zabezpečení vašich osobních údajů. Zavedli jsme vhodná technická, fyzická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnou. Přístup k osobním údajům omezujeme na ty, kteří to potřebují z pracovních důvodů.

11. Předávání osobních údajů do jiných zemí

K předání osobních údajů do třetí země mimo EHP, která neposkytuje odpovídající ochranu, dojde pouze v případě, že budou poskytnuty odpovídající záruky, např. prostřednictvím závazných podnikových pravidel společnosti Yara, uzavřením standardních smluvních doložek EU nebo pokud je přijímající strana certifikována v rámci platného mezinárodního mechanismu předávání.

Při poskytování informací jiným stranám, jak je popsáno v oddíle 5, musíme někdy předat osobní údaje do země mimo EHP, abychom mohli splnit jeden z účelů uvedených v oddíle 5. Jako příklad můžeme uvést, že při vyplňování online formuláře můžeme využít dílčího zpracovatele usazeného v USA, abychom vyhověli vaší žádosti. K takovému předání dojde pouze za předpokladu, že budou poskytnuta vhodná ochranná opatření, jak je popsáno výše.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této problematiky nebo chcete-li získat kopii ochranných opatření, která v případě přenosů uplatňujeme, kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktním místě.

Společnost Yara může předávat souhrnné údaje třetím stranám (tuzemským a/nebo zahraničním) za účelem i) zlepšení nebo rozvoje stránek nebo jakéhokoli zařízení souvisejícího s konkrétními službami a ii) řádného fungování stránek a zařízení.

12. Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká pouze shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů společností Yara. Ostatní webové stránky, které mohou být přístupné prostřednictvím těchto webových stránek, mají své vlastní zásady a postupy ochrany osobních údajů. Naši nezávislí prodejci, dodavatelé a obchodní partneři mají také své vlastní zásady a postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů poskytovanými všemi třetími stranami dříve, než jim poskytnete informace nebo využijete nabídky či propagační akce. Přestože se snažíme odkazovat pouze na stránky, které sdílejí naše vysoké standardy a respekt k ochraně osobních údajů, nejsme v žádném případě zodpovědní za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů používané jinými stránkami.

13. Změny a úpravy tohoto oznámení

Pokud provedeme zásadní změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo změny, které mohou být relevantní pro vaše práva a mohou je ovlivnit, oznámíme vám to prostřednictvím e-mailu nebo jiným jasným způsobem, a to před provedením takových změn. Každá taková změna bude zveřejněna v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud nechcete po uvedených změnách pokračovat v používání stránek, musíte přestat používat stránky a požádat společnost Yara o zrušení svého účtu tak, že nás kontaktujete na adrese YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, nebo případně prostřednictvím příslušného portálu.

14. Příslušnost a rozhodné právo

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se, s ohledem na kogentní ustanovení místního právního řádu, řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky a podléhá nevýlučné jurisdikci českých soudů.

15. Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k našim postupům ochrany osobních údajů nebo k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat online na adrese hnojiva@yara.com. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím poštovních služeb na místní pobočku společnosti Yara:

YARA Agri Czech Republic, s.r.o.

Dušní 907/10 

110 00 Praha 1

V případě nevyřešených problémů máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného k jejich řešení podle rozhodného práva nebo veřejné verze směrnice společnosti Yara o ochraně osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Datum účinnosti: 24. 10. 2023 / Poslední aktualizace: 24. 10. 2023