Bezpečná manipulace a skladování průmyslových hnojiv

Yara vyrábí vysoce kvalitní průmyslová hnojiva z celé řady surovin pomocí různých výrobních technologií. Dodržování mezinárodních právních předpisů a interních technických norem společnosti Yara zaručuje vysokou úroveň zaměření na produktovou a procesní bezpečnost, a rovněž ochranu pracovníků i životního prostředí díky využívání nejlepších v současnosti dostupných metod.