Aplikace průmyslových hnojiv


Pro nejlepší využití hnojiv musí být živiny aplikovány rovnoměrně a ve správném množství na požadovaný záběr. Naším prvořadým cílem je poskytnout vám vysoce kvalitní produkt, ale konečný výsledek je ovlivněn aplikací na poli, a nejlepšího výnosu lze dosáhnout pouze prostřednictvím přesné a pozorné aplikace.

Rozmetací tabulky od výrobců rozmetadel jsou založeny na testech za ideálních podmínek ve zkušebních stanicích. Poskytují informace, jak nastavit rozmetadlo pro optimální a rovnoměrnou aplikaci v požadovaném množství (kg/ha) a pro konkrétní pracovní záběr. Nastavení se mezi jednotlivými stroji a typy hnojiv liší.

Pokud nejsou rozmetací tabulky k dispozici, doporučuje se pro odhad aplikace použít polní zkušební zařízení, i když tato metoda je méně přesná.

Na malých plochách jsou odstředivá rozmetadla běžně používána pro pracovní záběr 12 m, zatímco pro větší pracovní záběr 24–36 m jsou běžně používána jak odstředivá, tak pneumatická rozmetadla.

Rozmetadlo průmyslových hnojiv

Špatná aplikace hnojiv vede ke snížení výsledného růstu plodiny a ztrátám. Tomu lze zabránit dodržením následujících pokynů před každou aplikací:

 • Zkontrolujte rozmetadlo na obecné opotřebení a v případě potřeby vyměňte díly a dodržujte pokyny výrobce pro údržbu.
 • Pro každé jednotlivé hnojivo používejte doporučená nastavení rozmetadla hnojiv a před aplikaci proveďte miskový test tohoto nastavení. Proveďte úpravy pro dosažení nízkého variačního koeficientu.
 • Pro zajištění konzistentnosti aplikace nastavení pravidelně kontrolujte.
 • Pokud nemáte zařízení pro kalibraci k dispozici, použijte vhodnou firmu poskytující kalibraci rozmetadel.
 • Veškerou údržbu a kalibraci evidujte a zakládejte v evidenci použití hnojiva na poli.
 • Rozmetadlo pravidelně čistěte, a to jak v průběhu použití, tak následně. Po každé denní jízdě opláchněte vodou.
 • Při malých zastávkách zakryjte zásobník a výstup rozmetadla pokud je naplněn hnojivem.
 • Rozmetadlo opatřete mřížkou přes zásobník s velikostí otvorů přibližně 10 mm. Snižuje to riziko zastavení během aplikace.
 • Rozmetadlo udržujte v dobrém stavu v souladu s návodem k obsluze.

Nastavení rozmetadla hnojiv

Správné nastavení rozmetadla se řídí fyzikálními vlastnostmi hnojiva. Vliv na nastavení má zejména distribuce velikosti částic, sypná hmotnost a rychlost toku.

 • Přečtěte si návod k obsluze! Věnujte zvýšenou pozornost doporučení pro nastavení a kalibraci.
 • Odstředivé rozmetadlo nastavujte podle aplikační tabulky. POZNÁMKA! Někdy je hnojivo vyráběno ve více než jednom výrobním závodě.
 • Produkt pak bude mít odlišné aplikační vlastnosti, jak je znázorněno v aplikačních tabulkách. Vždy si pozorně přečtěte pokyny na obalu.
 • Před každým hnojením zkontrolujte naměřené množství.
 • Před zahájením zkontrolujte rozstřik pomocí soupravy pro testování rozložení aplikace.

Aplikace hnojiva

 • Na poli udržujte správnou pojezdovou vzdálenost. Pokud nemáte pevné jízdní stopy, vyznačte je pěnou, barvou, tyčemi nebo jiným způsobem. Nespoléhejte se na vizuální odhad.
 • Používejte zařízení pro aplikaci okrajů a udržujte bezpečnou vzdálenost.
 • Neaplikujte hnojivo za silného větru. Odstředivá rozmetadla jsou obvykle mnohem citlivější než injektory. Boční vítr přemístí celé rozprostření do stran.
 • Při vysoké vlhkosti dbejte zvýšené pozornosti. Některá hnojiva absorbují více vlhkosti než jiná.
 • Udržujte stálou rychlost. Rozdíly v rychlosti o 10–20 % mají jasný vliv na aplikaci.
 • Nejezděte příliš rychle. Čím rychleji jedete, tím větší vliv mají nerovnosti terénu.
 • Vyšší rychlost může způsobit tlak na desky a výstup vyššího množství hnojiva. To může vést k nerovnoměrnému rozdělení.
 • Neustále kontrolujte výsledky aplikace. U hydraulických injektorů může mimo jiné být nutné seřídit výšku.
 • U ramenových rozmetadel mohou být opotřebené válce výstupu.
 • Nerovnoměrné rozložení může být způsobeno záhyby a otvory na hadicích. Další opatření si prostudujte v uživatelské příručce!

Aplikace listových hnojiv YaraVita

Produkty YaraVita pro postřik na list jsou běžně mísitelné v zásobníku s jinými agrochemickými vstupy, což usnadní ošetření.

Na www.tankmix.cz a v aplikaci pro chytré telefony Yara TankmixIT naleznete výsledky více než 30 000 testů zásobníkových směsí. Služba je každodenně aktualizována a vyhledávat lze podle produktu nebo aktivní složky. Na této stránce se dočtete více o aplikaci Yara TankmixIT.